THE PARTICLES SOLO EXHIBITION 2019

THE PARTICLES SOLO EXHIBITION 2019

At Vietnam Fine Arts Museum ARTIST’S NARRATION Every day thinking about life around me I realize that human beings are not much different from the floating particles which drift along the indefinite space of life. The reality of society is...

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Nga

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam...

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên Bang Nga. Từ ngày 25-30/6/2014 tại bảo tàng  Phương Đông, trưng bày 30 tác phẩm của 30 tác giả nhằm giới thiệu về...